Windenergie

Een belangrijke bijdrage leveren aan het veiligheidsbewustzijn

Risico’s onderhoud van windmolens

Windenergie wordt in de toekomst nog belangrijker als duurzame bron. Doel hierbij is dat in 2030 de windparken 7.000 Megawatt aan energie gaan produceren, wat gelijk staat aan het jaarlijks verbruik van ongeveer 7 miljoen huishouden. Schoon en duurzame energie, maar bij het produceren / onderhouden van deze windmolens treden ook risico’s op. Denk aan werken op hoogte, heetwerk werkzaamheden bij het fabriceren/ assembleren van de windmolens, betreden van besloten ruimten. Onze medewerkers zijn getraind volgens de GWO (Global Wind Organisation) training standaard en ervaren voor het toezicht houden bij dergelijke werkzaamheden.

Voorbeelden

  • Inzet van een Heetwerkwacht t.b.v. het preventief toezicht tijdens het fabriceren van de onderdelen, waarbij een verhoogd risico op brand ontstaat (lassen).
  • Inzet van een mangatwacht tijdens het betreden van de besloten ruimte tijdens werkzaamheden of inspectie door de uitvoerende partij.
  • Levering van de benodigde materialen welke vereist zijn bij het werken op hoogte (bv. valharnassen).
windenergie safety

 Zoekt u een safety professional voor tijdens het onderhoud?

We zijn 24/7 bereikbaar op 010 43 728 89