Zorginstellingen

Een belangrijke bijdrage leveren aan het veiligheidsbewustzijn

Een veilige omgeving voor alle aanwezigen

Ziekenhuizen, verpleeghuizen willen kwalitatief goede zorg bieden. Een onderdeel daarvan is het bieden van een veilige omgeving aan cliënten/patiënten, medewerkers, bezoekers en andere aanwezigen. Daar hoort het integraal aanpakken van brandveiligheid bij. Volgens de actuele inzichten is een risico gestuurde aanpak van brandveiligheid het meest effectief in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van een brand. Het voorkomen van slachtoffers staat hierbij voorop. Prefense Safety helpt u graag bij de invulling van uw aanpak. Samen leveren we graag een actieve bijdrage aan het programma ‘De Zorg Brandveilig’.

Voorbeelden

  • Inzet van een Brand- / Veiligheidswacht tijdens verbouw of renovatie van (een gedeelte van) uw locatie, waarbij de brandmelddetectie (tijdelijk) buiten bedrijf is.
  • Inzet van een Brand- / Veiligheidswacht bij overmatige stofontwikkeling tijdens (ver)bouw of renovatie werkzaamheden, waardoor de brandmeldinstallatie uitgeschakeld dient te worden, zodat deze niet constant in alarm gaat.
  • Inzet van een Heetwerkwacht t.b.v. het toezicht bij werkzaamheden met een verhoogd risico op brand, zoals het lassen, slijpen van leidingen.
zorginstellingen safety

 Zoekt u een safety professional in de zorgsector?

We zijn 24/7 bereikbaar op 010 43 728 89