Deskundig Leidinggevende Projecten

Op projectbasis of middels structurele inzet

Gekwalificeerde leidinggevenden

De Register Deskundig Leidinggevende Projecten van Prefense Safety begeleiden projecten waar mogelijk een blootstelling aanwezig is bij grond (bodem gerelateerde) activiteiten (klasse rood ‘vluchtig’ en zwart). De R-DLP is CROW400 gecertificeerd. Voor de klasse rood ‘niet vluchtige’ en oranje zijn reguliere DLP’ers beschikbaar.

Onze Register Deskundig Leidinggevende Projecten beschikken (minimaal) over onderstaande kwalificaties;

  • Geldig R-DLP certificaat
  • Gegevens zijn opgenomen in het register
  • Vakvolwassen
Deskundig Leidinggevende Projecten

 Zoekt u een Deskundig Leidinggevende Projecten?

We zijn 24/7 bereikbaar op 010 43 728 89