Middelbare Veiligheidskundige (MVK)

Op projectbasis of middels structurele inzet

Bijdragen aan veiligheidsbewustzijn

De Middelbaar Veiligheidskundigen van Prefense Safety bieden advies op het gebied van veiligheid en verkleinen van risico’s, analyseren trends van afwijkingen en/of bedrijfsongevallen en dragen d.m.v. training van de medewerkers bij aan een hoger veiligheidsbewustzijn.

Onze veiligheidskundigen zijn gespecialiseerd in het (mede) uitvoeren van de RI&E (Risico inventarisatie & evaluatie), werkplekinspecties, (gas)metingen en controle van de naleving van de werkvergunning / TRA.

Middelbaar Veiligheidskundige
Middelbare Veiligheidskundige MVK

Safety aanbevelingen

Tevens geven zijn voorlichtingsbijeenkomsten, zijn verantwoordelijk voor toolbox meetings en doen op verzoek verbetervoorstellen / aanbevelingen richting de opdrachtgever op het gebied van safety. Hierdoor kan iedereen veilig aan het werk én veilig weer naar huis.

Onze Middelbaar Veiligheidskundigen beschikken (minimaal) over onderstaande kwalificaties;

  • Diploma Middelbaar Veiligheidskundige
  • Geldig certificaat ‘werken als Buitenwacht’
  • Geldig certificaat ‘Kleine Blusmiddelen en Watervoerende armaturen’
  • Geldig certificaat ‘Gasmeten EX-OX-TOX’
  • VCA
  • Aanvullende veiligheidsinstructies van de opdrachtgever

 Zoekt u een Middelbare Veiligheidskundige (MVK)?

We zijn 24/7 bereikbaar op 010 43 728 89