Brandwacht

Preventief toezicht bij brandgevaarlijke werkzaamheden

Preventief toezicht

De Brandwachten worden ingezet bij heetwerk (vb. lassen, slijpen), waarbij  sprake is van ‘open vuur’ , complexe werkzaamheden waarbij verschillende taken gelijktijdig worden uitgevoerd met een zeer verhoogd risico op brand. Bij dergelijke werkzaamheden houden de Brandwachten preventief toezicht, controleren ze op naleving van de veiligheidsprocedures en de voorgeschreven maatregelen in de werkvergunning / TRA en zien er op toe dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen. Hierdoor kan iedereen veilig aan het werk én veilig weer naar huis.

Onze Brandwachten beschikken (minimaal) over onderstaande kwalificaties;

  • Diploma Manschap A (Brandwacht) en/of Manschap B (Hoofdbrandwacht)
  • Geldig certificaat ‘werken als Buitenwacht’
  • Geldig certificaat ‘Kleine Blusmiddelen en Watervoerende armaturen’
  • Geldig certificaat ‘Gasmeten EX-OX-TOX’
  • VCA
  • Aanvullende veiligheidsinstructies van de opdrachtgever
brandwacht

 Zoekt u een brandwacht?

We zijn 24/7 bereikbaar op 010 43 728 89