Heetwerkwacht

Inzetbaar bij heetwerk, waarbij  sprake is van ‘open vuur’ en/of een verhoogd risico op brand

Controle van veiligheidsprocedures

De Heetwerkwachten van Prefense Safety worden ingezet bij heetwerk (vb. lassen, slijpen), waarbij  sprake is van ‘open vuur’ en/of een verhoogd risico op brand. Bij dergelijke werkzaamheden houden de Heetwerkwachten preventief toezicht, controleren ze op naleving van de veiligheidsprocedures en de voorgeschreven maatregelen in de werkvergunning / TRA en zien er op toe dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen. Hierdoor kan iedereen veilig aan het werk én veilig weer naar huis.

Onze Heetwerkwachten beschikken (minimaal) over onderstaande kwalificaties;

  • Geldig certificaat ‘werken als Buitenwacht’
  • Geldig certificaat ‘Kleine Blusmiddelen en Watervoerende armaturen’
  • Geldig certificaat ‘Gasmeten EX-OX-TOX’
  • VCA
  • Aanvullende veiligheidsinstructies van de opdrachtgever
heetwerkwacht

 Zoekt u een heetwerkwacht?

We zijn 24/7 bereikbaar op 010 43 728 89