Diensten

Onze kernwaarden: samenwerking, waardering en bescherming

Veiligheid als vanzelfsprekendheid

Prefense Safety werkt conform alle gestelde wet- en regelgeving, geborgd middels onze certificeringen. Dit is de basis voor het realiseren van veiligheid. Maar veiligheid gaat verder en is per situatie verschillend. Dat vraagt om flexibiliteit, zowel in inzet als in de oplossing.

Met onze vakbekwame en gemotiveerde safety professionals creëren en bewaken wij de veiligheid voor mens, milieu en omgeving. Medewerkers die preventief ingrijpen en proactief handelen wanneer de situatie daarom vraagt.

Samen inventariseren wij de situatie, zorgen voor een korte termijn oplossing om risico’s te beheersen en bieden een oplossing voor de lange termijn, met als uitgangspunt: voortgang van uw primaire bedrijfsprocessen en het realiseren van uw doelstellingen

Buitenwacht/
Mangatwacht

Brandwacht

Heetwerkwacht

Verkeersregelaar

Zoekt u een safety professional?
We zijn 24/7 bereikbaar op 010 43 728 89