Hogere Veiligheidskundige (HVK)

Op projectbasis of middels structurele inzet

Veiligheid op strategisch niveau

De Hogere Veiligheidskundigen van Prefense Safety worden op strategisch niveau ingezet en geven Directie en Management van onze opdrachtgevers gevraagd en ongevraagd advies met als doel het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het veiligheidsbewustzijn. Dit gebeurt o.a. door het uitvoeren van:

  • Incidentenonderzoeken
  • Opstellen van VGM-plannen / RI&E
  • Uitvoeren en begeleiden van (interne) audits.
Hogere Veiligheidskundige
Hogere Veiligheidskundige HVK

Gecertificeerde veiligheidskundigen

Tevens zijn de Hogere Veiligheidskundigen gespecialiseerd in halen / behouden van diverse certificeringen, zoals bijvoorbeeld ISO9001 en VCA.

Onze Hogere Veiligheidskundigen beschikken (minimaal) over onderstaande kwalificaties;

  • Diploma Hoger Veiligheidskundige
  • Geldig certificaat ‘werken als Buitenwacht’
  • Geldig certificaat ‘Kleine Blusmiddelen en Watervoerende armaturen’
  • Geldig certificaat ‘Gasmeten EX-OX-TOX’
  • VCA
  • Aanvullende veiligheidsinstructies van de opdrachtgever

 Zoekt u een Hogere Veiligheidskundige (HVK)?

We zijn 24/7 bereikbaar op 010 43 728 89