Operationeel Veiligheidskundige (OVK)

Op projectbasis of middels structurele inzet

Ruime ervaring in safety branche

De Operationeel Veiligheidskundigen van Prefense Safety zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van interne audits, houden werkplekinspecties, het geven van toolboxen en geven hierdoor ondersteuning op het gebied van kwaliteit, ARBO en milieu. Op projectbasis of middels structurele inzet bij de opdrachtgever. Onze OVK’ers hebben een ruime ervaring in de safety branche, signaleren nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld en beschikken over een zeer praktische instelling.

Onze Operationeel Veiligheidskundigen beschikken (minimaal) over onderstaande kwalificaties;

  • Diploma Operationeel Veiligheidskundige
  • Geldig certificaat ‘werken als Buitenwacht’
  • Geldig certificaat ‘Kleine Blusmiddelen en Watervoerende armaturen’
  • Geldig certificaat ‘Gasmeten EX-OX-TOX’
  • VCA
  • Aanvullende veiligheidsinstructies van de opdrachtgever
Operationeel Veiligheidskundige

 Zoekt u een Operationeel Veiligheidskundige (OVK)?

We zijn 24/7 bereikbaar op 010 43 728 89